Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2015

Στο Άγιον Όρος αναπαύεσαι...


νας γιορείτης γραφε: «Eναι σκάνδαλο ατ πο γινε κα μο δόθηκε τό προζύμι τς Βασιλείας,  πολύτιμος μαργαρίτης, τό δυναμικ μυστικ τς ζως.
Μο δόθηκε τ λίγο μ τν πολ δυναμισμό. Μο δόθηκε τ λάχιστο, ποεναι μέγιστο. Μο δόθηκε ατ πο δν τ ξίζω. Τώρα δν μένει τίποτε λλο, παρ ν εχαριστ σ᾿ λη μου τ ζωή.

Μπκε μέσα στ σπλάχνα τς πάρξεώς μου τ σπέρμα πο ατομάτωςαξάνει. Κάθομαι, δουλεύω, κουράζομαι, ξεκουράζομαι μ να σκοπό: ν δώσω τ δυνατότητα σ᾿ ατ τ σπέρμα ν αξηθ. Ν πομυζήση κάθε κμάδα πτ γ τς πάρξεώς μου, κα ν βλαστήση, ν βγ π μέσα μου μι λλη ζωή, πι δυνατή, για, σ χρο φθαρσίας.
ς μ γκαταλείψουν λοι κα λα. Ατ τ να μο δόθηκε. Δν φεύγει. Δέν χάνεται. Ατ μο μαθε ν βλέπω καθαρά. Ν γαπ νυστερόβουλα. Νφεύγω κα ν ρχωμαι μ τν δια κίνησι. Ν φήνω τος λλους λεύθερους, κα τότε κριβς ν εναι πο τος χω δίπλα μου κα μέσα μου.
Δν πομένει, παρ μόνο εχαριστία κα δύσις. Ν φεύγω πιά. φ᾿ σον ρχισε ν δουλεύη μέσα μου ατ τ μυστικό προζύμι πο κάνει τ δύσι νατολή, τνπώλεια ερεσι κα τ παιθρο ζεστ φωλιά.
χω μι σιγουρι κα νάπαυσι γι λους τος δελφούς μου. φο σ᾿ μένα -τν πι φιλότιμο κα σκληρ- φέρθηκε τσι  περινόητη γάπη το Θεο, τίχει ν κάμη γι λα τ λλα τόσο για παιδιά του, πο δν παρόργισαν ποττν γάπη του σον γώ;»
Δι᾿ λων ατν τ ποα λέμε δν θέλομε ν δώσωμε τήν ντύπωσι τι τγιον ρος κα ο γιορετες εναι κάτι τ ψογο.
ντίθετα, μπορομε ν πομε τ παρήγορο, τι πάρχουν πάρα πολλςδυναμίες νθρώπινες, κα κριβς γι᾿ ατό, κα τ γιον ρος εναινθρώπινο. ν ταν ψογο κα ο γιορετες ναμάρτητοι, τότε θ ταν κάτιπεράνθρωπο· κα ρα, πάνθρωπο. λλά, παρ᾿ λες τς δυναμίες πού χομε, νοιώθομε τι τ ρος εναι γιο, πειδ  καρδιά του εναι  θεία Λειτουργία, Μεγάλη βδομάδα, ο γιοι.
Ατ τ μοναδικ πο πάρχει στ γιον ρος κα τ ποο τ κρατ στ ζωπάνω π χίλια χρόνια, κα κρατ στ ζω κα τος κεκοιμημένους, εναι χι τνθρώπινο, λλ τ θεανθρώπινο· εναι  ξένη ζύμη τς Βασιλείας τν Ορανν,  ποία μεταμορφώνει λο τν νθρωπο κα λη τ ζω τονθρώπου.
ναπαύεσαι στ γιον ρος ς νθρωπος, γιατ σώζεται  νθρωπος.ναπαύεσαι, γιατ νοιώθεις τί γαλλίασι μπορε νά προσφέρη τ γιον ρος σκάθε νθρωπο.
Κα ταν σς λέω ναν καλ λόγο γι τ ρος, χαίρομαι, γιατ εναι καλς λόγος γι τν καθένα νθρωπο...
                                                                                        Γέροντας Βασίλειος Γοντικάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου