Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2015

Η Αγία Τριάς


Φῶς ὁ Πατήρ, φῶς ὁ Λόγος, φῶς καὶ τὸ ἅγιον Πνεῦμα, 
ὅπερ ἐν γλώσσαις πυρίναις, τοῖς Ἀποστόλοις ἐπέμφθη, 
καὶ δι' αὐτοῦ πᾶς ὁ κόσμος φωταγωγεῖται, 
Τριάδα σέβειν ἁγίαν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου